Corporate identity

Corporate identity

Zbudujemy tożsamość Twojej marki wykorzystując wszystkie formy komunikacji zapewniające jej spójność i wyrazistość.
img
img
Tożsamość marki

Podczas budowania tożsamości marki możemy wyróżnić dwie główne grupy form komunikacji. Pierwsza obejmuje wszelkie teksty reklamowe, slogany, treści na blogu firmy i portalach społecznościowych, publikacje w mediach. Druga natomiast skupia się na identyfikacji wizualnej firmy, księdze znaku i spójności wszystkich materiałów przeznaczonych do celów promocyjnych.

Spójna identyfikacja wizualna

Logo
Logo
Projekt logo dla Państwa marki.
Kolorystyka
Kolorystyka
Spójna kolorystyka marki.
Font
Font
Dopasowanie fontów do wszelkich publikacji